Basket 0
Sažetak košarice

Košarica je prazna

Dodaj proizvode

Pravila o privatnosti


1)  O pravilima privatnosti 

Svrha Politike privatnosti tvrtke Avemed d.o.o. (u daljnjem tekstu: "Pravila o privatnosti") je upoznavanje korisnika usluga Avemed d.o.o. i druge osobe (u daljnjem tekstu „pojedinci“) sa svrhom i osnovom obrade osobnih podataka od strane Avemed d.o.o., Kajakaška ulica 40b, 1211 Ljubljana-Šmartno (u daljnjem tekstu: „Tvrtke“) i pravima pojedinaca na ovom polju.

Tvrtka nudi posebnu brigu o sigurnosti vaših osobnih podataka. Svi pruženi osobni podaci tretiraju se povjerljivo i koriste se samo u svrhu u koju su dani. Vašim osobnim podacima upravljamo s najvećom pažnjom, uzimajući u obzir primjenjivo zakonodavstvo i najviše standarde njihovog postupanja. Mi se brinemo za sigurnost vaših osobnih podataka, između ostalog, odgovarajućim organizacijskim mjerama, radnim postupcima i naprednim tehnološkim rješenjima, kao i vanjskim stručnjacima kako bismo vaše osobne podatke zaštitili što učinkovitije. Koristimo odgovarajuću razinu zaštite i razumne fizičke, elektroničke i administrativne mjere za zaštitu podataka prikupljenih od slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubitka, promjene, neovlaštenog otkrivanja osobnih podataka ili neovlaštenog pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađeni.

Istodobno, ova Pravila o privatnosti dodatno pojašnjavaju pristanak koji ste dali na obradu vaših osobnih podataka.

U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, Politika privatnosti i ukidanje Direktive 95/46 / EZ (u daljnjem tekstu: „Opća uredba o zaštiti podataka“), obuhvaćeni su sljedeći podaci:

 • kontakt podaci tvrtke,
 • svrhe, osnove i vrste obrade različitih vrsta osobnih podataka pojedinaca, 
 • vrijeme zadržavanja pojedinih vrsta osobnih podataka,    
 • prava pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka,     
 • pravo na podnošenje žalbe u vezi s obradom osobnih podataka,     
 • valjanost Politike privatnosti.


2)  Osobni podaci koje prikuplja tvrtka 

Ako ste samo posjetitelj web stranice, podatke o vama prikupljamo samo pomoću kolačića. Ako ste korisnik usluga ili pretplatnik usluga koje pruža tvrtka, prikupljamo i druge osobne podatke o vama koji su nam potrebni za obavljanje usluga koje ste naručili ili koje upotrebljavate. Ovi osobni podaci su:

 • ime i prezime
 • adresa e-pošte za kontakt
 • kontakt telefon
 • IP adresa
 • podatke za davanje ponude prema vašem zahtjevu (vaša adresa, kućni broj).


3)  Kontrolor osobnih podataka 

Voditelj osobnih podataka obrađenih u skladu s ovim Pravilima o privatnosti je Avemed d.o.o., Kajakaška ulica 40b, 1211 Ljubljana-Šmartno.


4)  Kategorije pojedinaca čiji se osobni podaci obrađuju 

Ova Pravila privatnosti namijenjena su svima koji su se pretplatili i/ili koristili naše usluge ili podnijeli upit, kao i onima koji posjećuju našu web stranicu.


5)  Svrhe obrade i osnove za obradu podataka 


5.1.  Obrada ugovora: 

U sklopu ostvarivanja ugovornih prava i ispunjenja ugovornih obveza, tvrtka obrađuje vaše osobne podatke u sljedeće svrhe: identifikacija pojedinca, priprema ponude, sklapanje ugovora, pružanje naručenih usluga, obavijest o mogućim promjenama, dodatne pojedinosti i upute za korištenje usluga, prigovore ili pritužbe, naplatu usluga i u druge svrhe potrebne za provedbu ili sklapanje ugovornog odnosa između tvrtke i pojedinca.

Prilikom naplate usluga, na temelju poreznih propisa, dobivamo i obrađujemo vašu adresu radi ispravnog izdavanja računa.


5.2.  Obrada po zakonu: 

Na temelju legitimnog interesa, vaše osobne podatke koristimo za otkrivanje i sprječavanje prijevarne upotrebe i zlouporabe usluga, dalje kako bismo osigurali stabilan i siguran rad našeg sustava i usluga, kao i za provođenje mjera informacijske sigurnosti, udovoljavanje zahtjevima kvalitete i otkrivanje kvarova tehničkog sustava i usluga.

Na temelju legitimnog interesa, vaše osobne podatke također koristimo u svrhe mogućeg izvršenja, sudskog i vansudskog postupka.

U skladu s Općom uredbom, u slučaju sumnje na zlouporabu, tvrtka može obrađivati podatke o pojedincima u odgovarajućoj i razmjernoj mjeri u svrhu identificiranja i sprječavanja moguće prijevare ili zlouporabe i, ako je prikladno, te podatke proslijediti drugim pružateljima usluga, poslovnim partnerim i policiji, državnom odvjetništvu ili drugim nadležnim tijelima. Da bi se spriječile buduće zlouporabe ili prijevare, podaci o povijesti utvrđenih zlouporaba ili prijevara u vezi s pojedincem, koji uključuju podatke o pretplatničkom odnosu i, na primjer, IP adresu, mogu se čuvati pet godina nakon prestanka Poslovnog odnosa.


5.3.  Obrada na temelju pristanka za obradu osobnih podataka: 

Obrada podataka može se temeljiti i na vašem pristanku danoj tvrtki.

Pristanak se može, na primjer, odnositi na priopćavanje ponuda, pogodnosti i poboljšanja usluga koje pruža tvrtka. Svrha takvih informacija je približiti usluge što je više moguće vašim potrebama i željama te povećati njihovu korisnu vrijednost za vas. Obavijest se vrši putem kanala koje ste odabrali u pristanku. Obavijest možete opozvati u bilo kojem trenutku, kako je definirano u Pravilima o privatnosti.

Možete povući ili promijeniti svoj pristanak u bilo kojem trenutku na isti način na koji ste ga dali ili na drugi način kako je definirano Pravilima o privatnosti, dok tvrtka zadržava pravo identificirati kupca. Promjena pristanka može se dogovoriti i e-poštom na info@avemed.si ili pismenim zahtjevom koji se šalje sjedištu tvrtke.

Povlačenje ili promjena pristanka odnosi se samo na podatke obrađene na temelju vašeg pristanka. Vaš posljednji pristanak koji ste nam dali je valjan. Mogućnost opoziva pristanka ne predstavlja pravo na odustajanje u poslovnom odnosu pojedinca s tvrtkom.

Podaci za koje je dana vaša privola obrađuju se bez opoziva do dvije godine nakon prestanka poslovnog odnosa s tvrtkom.


6)  Ograničenja prijenosa osobnih podataka 

Ako je potrebno, ovlastit ćemo druge tvrtke i pojedince za izvođenje određenih radova koji doprinose našim uslugama. U takvom slučaju, tvrtka također može pružiti osobne podatke takvim pažljivo odabranim vanjskim obrađivačima koji će s tvrtkom sklopiti ugovor o obradi osobnih podataka ili u osnovi identičan ugovor ili drugi obvezujući dokument (u daljnjem tekstu: "Ugovor o obradi") . Takve ćemo podatke pružiti ili učiniti dostupnima vanjskim obrađivačima samo u mjeri potrebnoj za određenu svrhu. Te podatke vanjski obrađivač ne smije koristiti u bilo koje druge svrhe, pod uvjetom da ispunjavaju barem sve standarde za obradu osobnih podataka predviđene važećim zakonodavstvom. Vanjska obrađivačka tvrtka je ugovorno obvezna poštivati povjerljivost vaših osobnih podataka.

Na temelju obrazloženog zahtjeva, tvrtke također dostavljaju osobne podatke nadležnim državnim tijelima koja za to imaju pravnu osnovu. Tvrtka Avemed d.o.o. obvezat će se odgovarati na zahtjeve sudova, tijela za provedbu zakona i drugih nacionalnih tijela, koja mogu uključivati nacionalna tijela iz druge države članice EU-a.


7)  Razdoblje čuvanja osobnih podataka 

Razdoblje čuvanja podataka određuje se prema kategoriji pojedinačnih podataka. Podaci se čuvaju najdulje vrijeme koliko je potrebno radi postizanja svrhe zbog koje su prikupljeni ili dalje obrađeni ili do isteka roka zastare za ispunjenje obveza ili zakonski propisanog razdoblja čuvanja.

Podaci o naplati i s njima povezani kontakt podaci o pojedincima mogu se čuvati u svrhu ispunjavanja ugovornih obveza do potpune naplate usluge ili do isteka zastare u odnosu na pojedinačni zahtjev, koji može trajati od jedne do pet godina. Računi se čuvaju 10 godina nakon isteka godine na koju se račun odnosi u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost.

Ostali podaci dobiveni na temelju vašeg pristanka čuvaju se za vrijeme trajanja poslovnog odnosa i dvije godine nakon prekida, osim ako zakon predviđa dulje razdoblje čuvanja. Ako pojedinac koji je dao pristanak za obradu osobnih podataka nije stupio u poslovni odnos s nama, njegov pristanak vrijedi 2 godine od njegova podnošenja ili do opoziva.

Na kraju razdoblja čuvanja podaci se brišu, uništavaju, blokiraju ili anonimiziraju, osim ako je za svaku vrstu podataka zakonom drugačije određeno.


8)  Prava pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka 

Jamčimo izvršavanje vaših prava u vezi s obradom vaših osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja. Odlučit ćemo o vašem zahtjevu u roku od mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva. U slučaju složenosti i velikog broja zahtjeva, rok se može produžiti za najviše dva dodatna mjeseca. Ako produljimo rok, obavijestit ćemo vas o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva, zajedno s razlozima odgode.

Zahtjevi u vezi s ostvarivanjem vaših prava prihvaćaju se na e-mail adresi info@avemed.si ili poštom na adresu Avemed d.o.o., Kajakaška ulica 40b, 1211 Ljubljana-Šmartno.

Ako svoj zahtjev predate elektroničkim putem, pružit ćemo vam podatke elektroničkim putem kad god je to moguće, osim ako ne zatražite drugačije

Ako postoji osnovana sumnja u identitet pojedinca koji podnese zahtjev u vezi s bilo kojim od njegovih prava, možemo zatražiti pružanje dodatnih podataka potrebnih za potvrdu identiteta subjekta podataka.

Ako su zahtjevi nositelja podataka očito neutemeljeni ili pretjerani, posebno zato što se ponavljaju, poduzetnik može:

 • naplatiti razumnu naknadu, uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija ili komunikacije ili provođenja potrebne radnje, ili
 • odbiti postupati po zahtjevu.

Dajemo vam sljedeća prava u vezi s obradom vaših osobnih podataka:

(i) pravo pristupa podacima

(ii) pravo na ispravak

(iii) pravo na brisanje („pravo na zaborav“)

(iv) pravo na ograničavanje obrade

(v) pravo na prijenos podataka

(vi) pravo na prigovor


(i)  pravo pristupa podacima 

Uvijek imate pravo znati obrađuju li se osobni podaci u odnosu na vas i, ako je tako, pristup osobnim podacima i sljedećim podacima:

 • svrhe obrade,
 • vrste obrađenih osobnih podataka,
 • korisnici ili kategorije korisnika kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni,
 • predviđeno razdoblje čuvanja osobnih podataka ili, ako to nije moguće, kriterije koji se koriste za određivanje tog razdoblja,
 • postojanje prava zahtijevati od voditelja obrade da ispravi ili izbriše osobne podatke ili ograničit obradu vaših osobnih podataka, ili postojanje prava na prigovor takvoj obradi,
 • pravo na podnošenje žalbe nadzornom tijelu,
 • ako se od vas ne prikupljaju osobni podaci, sve dostupne informacije u vezi s njihovim izvorom.


(ii)  pravo na ispravak 

Imate pravo ispraviti netočne osobne podatke koji se odnose na vas bez nepotrebnog odgađanja i, uzimajući u obzir svrhe obrade, pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka, uključujući podnošenje dopunske izjave.


(iii)  pravo na brisanje („pravo na zaborav“) 

Imate pravo na brisanje vaših osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja ako je u pitanju jedan od sljedećih razloga:

 • ako osobni podaci više nisu potrebni u svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni,
 • međutim, kada opozovete privolu na temelju koje se obrada odvija, nema druge pravne osnove za obradu,
 • kada se usprotivite obradi podataka i nema nužnih legitimnih razloga za njihovu obradu,
 • kada su osobni podaci obrađeni nezakonito,
 • kada se osobni podaci moraju izbrisati kako bi se ispunila zakonska obveza u skladu sa pravom EU ili hrvatskim pravnim poretkom.


(iv)  pravo na ograničenje obrade 

Imate pravo ograničiti obradu svojih osobnih podataka kada se odnosi na jedan od sljedećih slučajeva:

 • kada osporavate točnost podataka, na period koji nam omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka,
 • obrada je nezakonita, a vi se protivite brisanju osobnih podataka i umjesto toga tražite ograničenje njihove upotrebe,
 • više ne trebamo vaše osobne podatke za potrebe obrade, ali vi ih trebate za uvođenje, provođenje ili obranu pravnih zahtjeva,
 • ako ste podnijeli prigovor u vezi s obradom na temelju legitimnih interesa tvrtke dok se ne provjeri da li naši legitimni razlozi nadmašuju vaše razloge.


Ako je obrada vaših osobnih podataka ograničena u skladu s prethodnim stavkom, takvi će se osobni podaci, osim njihovog pohranjivanja, obrađivati samo uz vaš pristanak, bilo radi ostvarivanja, provođenja ili obrane pravnih zahtjeva ili radi zaštite prava druge fizičke ili pravne osobe.

Dužni smo vas obavijestiti prije ukidanja ograničenja u obradi vaših osobnih podataka.


(v)  pravo na prijenos podataka 

Imate pravo primiti vaše osobne podatke koji su nam dostavljeni u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom obliku, te pravo proslijediti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja tvrtke kada se obrada temelji na vašem pristanku. I obrada se izvodi automatiziranim sredstvima. Na vaš zahtjev, tamo gdje je to tehnički izvedivo, osobni podaci mogu se prenijeti izravno drugom voditelju obrade.


(vi)  pravo na ugovaranje 

Kada obrađujemo vaše podatke na temelju legitimnog interesa u marketinške svrhe, možete se usprotiviti takvoj obradi u bilo kojem trenutku.

Prestajemo obrađivati vaše osobne podatke osim ako ne dokažemo uvjerljive razloge za obradu koja premašuje vaše interese, prava i slobode ili za utvrđivanje, provođenje ili obranu pravnih zahtjeva.


9)  Pravo na ulaganje žalbe u vezi s obradom osobnih podataka 

Svaki prigovor u vezi s obradom vaših osobnih podataka može se poslati na e-adresu info@avemed.si ili poštom na adresu Avemed d.o.o., Kajakaška ulica 40b, 1211 Ljubljana-Šmartno.

U slučaju da o vašem zahtjevu ne odlučimo u zakonskom roku ili ne odbijemo vaš zahtjev, imate mogućnost podnošenja žalbe povjereniku za informacije.

Također imate pravo izravno podnijeti žalbu Povjereniku za informacije ako smatrate da obrada vaših osobnih podataka krši slovenske propise na području zaštite osobnih podataka.

Ako ste ostvarili svoje pravo na pristup podacima i nakon primitka odluke smatrate da osobni podaci koje ste dobili nisu osobni podaci koje ste zatražili ili da niste dobili sve tražene osobne podatke, možete podnijeti obrazloženu žalbu na Povjerenik za informacije u tvrtki u roku od 15 dana. O vašoj žalbi moramo odlučiti kao novom zahtjevu u roku od pet radnih dana.


10)  Završne odredbe 

Sve što nije obuhvaćeno ovim Pravilima o privatnosti podliježe mjerodavnom zakonu.

Tvrtka zadržava pravo promjene ovih Pravila o privatnosti. O promjeni ćemo vas obavijestiti objavljivanjem na službenoj web stranici Avemed d.o.o. 30 dana prije stupanja na snagu.

 U slučaju pitanja o politici privatnosti ili o podacima koje čuvamo o vama, pišite nam na e-adresu   info@avemed.si.


11) Valjanost Pravila privatnosti 

Ova Pravila o privatnosti objavljena su na web mjestu Avemed d.o.o. i stupa na snagu 25.5.2018.


Avemed d.o.o.

Kreditne kartice

Maestro Mastercard Visa

Besplatna dostava

Iskoristite besplatnu dostavu za kupovinu veću od 50 eura.

Kupi

Avemed d.o.o.

Ekskluzivni smo zastupnici brendova Terranova, Wiley's Finest, You & Oil, Bio-Nature, Elete i EcoZiz.

  Kajakaška cesta 40b, 1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenia
  040 825 456
  info@avemed.si